Yangi O’zbekiston strategiyasi muhokamasi

  Yangi O’zbekiston strategiyasi muhokamasi Yangi O’zbekistonning 2022–2026- yillarga mo’ljallangan taraqqiyot strategiyasi va uni 2022-yilda amalga oshirish bo’yicha “yo’l xaritasi”ni tasdiqlashni nazarda tutuvchi O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni loyihasi yuzasidan JAMOATCHILIK MUHOKAMASI olib borilmoqda. 📍Ayni kunlarda Yangi O’zbekistonning 2022–2026 yillarga mo’ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasida belgilangan vazifalarning mazmun-mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazishga qaratilgan ko’plab to’g’ridan-to’g’ri efirlar, bahs-munozaralar tashkil…

Ижтимоий тармоқларда маҳаллий цемент заводлари акциядорлари таркибидаги ўзгаришлар ҳақида эълон қилинган мақолалар юзасидан муносабат

Ўзбекистон Республикасининг “Рақобат тўғрисида”ги Қонунининг 17-моддасига мувофиқ шахс ёки шахслар гуруҳи томонидан хўжалик юритувчи субъект устав фондидаги (устав капиталидаги) акцияларнинг (улушларнинг) эллик фоизидан ортиғини тасарруф этиш чоғида битимда иштирок этаётган шахслар активларининг жами баланс қиймати ёки охирги календарь йилда товарларни реализация қилишдан олинган жами тушум базавий ҳисоблаш миқдорининг юз минг баравари миқдоридан ортиқ бўлса ёхуд…

Ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy sement zavodlari aksiyadorlari tarkibidagi oʻzgarishlar haqida eʼlon qilingan maqolalar yuzasidan munosabat

Oʻzbekiston Respublikasining “Raqobat toʻgʻrisida”gi Qonunining 17-moddasiga muvofiq shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan xoʻjalik yurituvchi subyekt ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) aksiyalarning (ulushlarning) ellik foizidan ortigʻini tasarruf etish chogʻida bitimda ishtirok etayotgan shaxslar aktivlarining jami balans qiymati yoki oxirgi kalendar yilda tovarlarni realizatsiya qilishdan olingan jami tushum bazaviy hisoblash miqdorining yuz ming baravari miqdoridan ortiq boʻlsa yoxud…