Antimonopoly Committee of the Republic of Uzbekistan


Address: 100128, Tashkent, st. Labzac, 3

Теl.: (+998 71) 207-47-00
Fax: (+998 71) 241-92-04

e-xat: antimon@exat.uz
e-mail: info@antimon.gov.uz

Opening hours: from 9:00 to 18:00 (13: 00-14: 00 lunch)
Monday through Friday

Monday through Friday City buses: 9, 17, 57, 148

Territorial office of Andijan Region


Head of Department:
Khaidarov Shahobiddin Sirozhiddinovich
Deputy Head of Department:
Ismoilov Iskandar Isakalievich

Address: 170100, Andijan city, A. Navoi St., 126

Теl.: (+998) 74-223-21-26
Fax: (+998) 74-223-57-00

e-xat: antimonandijon@exat.uz
e-mail: an@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Bukhara Region


Head of Department:
Hamroev Utkir Shomakhmadovich
Deputy Head of Department:
Kilichev Ilkhom Kudratovich

Address: 200104, Bukhara, st.I. Karimov, 10

Теl.: (+998) 65-221-59-36
Fax: : (+998) 65-221-57-73

e-xat: antimony_buxoro@exat.uz
e-mail: bx@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Jizzakh region


Head of Department:
Mamatkulov Ilkhom Abdurahmonovich
Deputy Head of Department:
Kulmatov Olimjon Okkuzievich

Address: 130000, Dzhizak, Lavrentova St., 3

Теl.: (+998) 72-222-27-16
Fax: : (+998) 72-222-27-16

e-xat: jiz.monopoliya@exat.uz
e-mail: jz@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Kashkadarya Region


Head of Department:
Sadikov Sanzharbek Irkinovich
Deputy Head of Department:
Oripov Atham Melievich

Address: 180112, Karshi, A. Temur St., 43

Теl.: (+998) 75-225-11-17
Fax: : (+998) 75-225-74-02

e-xat: kash.antimon@exat.uz
e-mail: qa@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Navoi Region


Head of Department:
Muhammadiev Anvar Turunboevich
Deputy Head of Department:
Elmurodov Mamazarif Khudayberdievich

Address: 210100, Navoi, S.Ainiy St., 27

Теl.: (+998) 79-220-62-09
Fax: (+998) 79-220-62-08

e-xat: navmonopoliya@exat.uz
e-mail: nv@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Namangan region


Head of Department:
Abdullaev Akmalzhon Makhmudovich
Deputy Head of Department:
Umarov Komilzhon Zhabarovich

Address: 160103, Namangan, A. Navoi St., 72

Теl.: (+998) 69-233-25-15
Fax: (+998) 69-233-20-77

e-xat: nammonopol@exat.uz
e-mail: nm@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Samarkand Region


Head of Department:
Vacancie
Deputy Head of Department:
Hamraev Mansur Ulmasovich

Address: 140100, Samarkand, ul. Mir Said Baraka, 49

Теl.: (+998) 66-233-31-33
Fax: (+998) 66-233-93-60

e-xat:
e-mail: sm@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Surkhandarya Region


Head of Department:
Eshkeldiev Erkin Omanovich
Deputy Head of Department:
Samatov Fayzillo Mamayarovich

Address: 190100, Termez, M.Koshgariy St., 36A

Теl.: (+998) 76-223-39-36
Fax: (+998) 76-223-39-22

e-xat: surxonmb@exat.uz
e-mail: sx@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Syrdarya Region


Head of Department:
Mamatkarimov Zarif Abdukarimovich
Deputy Head of Department:
Yusupov Dilshod Akhmadovich

Address: 120103, Gulistan, ul.Uzbekistan, 3

Теl.: (+998) 67-226-37-00
Fax: (+998) 67-226-58-37

e-xat: sirmonopoliya@exat.uz
e-mail: sr@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the city of Tashkent


Head of Department:
Turobov Zhurabek Khayrulloevich
Deputy Head of Department:
Kholmurodov Avazjon Irkin ugli

Address: 100060, Tashkent, A. Temur St., 31

Теl.: (+998) 71-233-76-86
Fax: (+998) 71-232-27-56

e-xat: tashantimon@exat.uz
e-mail: tn@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Tashkent region


Head of Department:
Ismoilov Zhurabek Dusbaevich
Deputy Head of Department:
Mamadaliev Mukhtor Mamathanovich

Address: 100047, Tashkent, 85 Shahrisabz St.

Теl.: (+998) 71-233-62-30
Fax: (+998) 71-233-03-12

e-xat: tashregantimon@exat.uz
e-mail: tv@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Ferghana Region


Head of Department:
Kholmatov Azamatjon Abdupattoevich
Deputy Head of Department:
Vacant

Address: 150100, Ferghana, Al-Fargoniy St., 43

Теl.: (+998) 73-244-66-26
Fax: (+998) 73-244-60-55

e-xat: fer_antimon@exat.uz
e-mail: fg@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Khorezm Region


Head of Department:
Kalandarov Umidbek Ravshanbekovich
Deputy Head of Department:
Abdukarimov Dilshodbek Atabekovich

Address: 220100, Urgench, 23 Al-Khorazmi St.

Теl.: (+998) 62-228-51-15
Fax: (+998) 62-233-17-33

e-xat: khantimon@exat.uz
e-mail: kh@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday

Territorial office of the Republic of Karakalpakstan


Head of Department:
Kamalov Ziyuatdin Sadatdinovich
Deputy Head of Department:
Ismoilov Bekzod Makhmudovich

Address: 230103, Nukus, A.Temur St., 112A

Теl.: (+998) 61-222-30-11
Fax: : (+998) 61-222-30-44

e-xat: antimonopoliya@exat.uz
e-mail: kr@antimon.gov.uz

Reception time:с 09-00 по 11-00
Monday through Friday